פסקי דין

בגלריה זו תמצאו תערוכה של פסקי דין והחלטות שיפוטיות שניתנו לטובת משרדנו ואשר מהוות מבחינתנו ציוני דרך חשובים וסיום מוצלח למאבק משפטי איתן..

 
 

בני פרנסיס שוקחה - איחוד דיון בתובענות

 

בבית המשפט העליון

בש"א  7586/08

 

 

כבוד הנשיאה ד' ביניש

בפני:  

 

 

 

 

 

 

בני ג'ורג' שוקחה בע"מ

המבקשת:

                  

נ  ג  ד

 

                                                             

1. בני פרנסיס שוקחה בע"מ

המשיבים:

2. וסים שוקחה

 

                  

בקשה להעברת מקום דיון

                  

בשם המבקשת:                   עו"ד אהוד גבריאלי; עו"ד הילה עוז

בשם המשיבים:                   עו"ד עמיר פרידמן

 

החלטה

 

           בפניי בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 להעברת מקום הדיון בתובענה שהגישה המבקשת נגד המשיבים ביום 14.11.07 מבית המשפט המחוזי בתל-אביב לבית המשפט המחוזי בחיפה. עניינה של התובענה שהעברת מקום הדיון בה נתבקשה הוא בטענות המבקשת בדבר הפרת סימני המסחר שלה על ידי המשיבים.

 

            לטענת המבקשת יש להעביר את התובענה שהוגשה על ידה לבית המשפט המחוזי בחיפה, כיוון שמירב זיקותיה, ובהן מרכז עיסוקם העיקרי של המשיבים, מקום מושבה שלה, מקום מגורי המשיבים ומקום מגורי העדים הצפויים להעיד בתובענה הוא בחיפה. כן מציינת המבקשת כי תובענה אחרת שהוגשה על ידה נגד המשיבים ביום 7.2.08, שנוגעת בעיקרה לטענות בדבר הפרת הוראות שונות בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 מתנהלת בבית המשפט המחוזי בחיפה. לטענת המבקשת, שלא ביקשה את איחוד הדיון בתובענות לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ריכוז הדיון בשתי התובענות  בפני בית משפט אחד יביא לייעול הדיון ולחסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים. בהקשר זה מציינת המבקשת כי מועד ישיבת קדם המשפט הראשונה בתובענה שהוגשה על ידה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב נקבע ליום 18.1.09, בעוד שבמסגרת התובענה המתבררת בבית המשפט המחוזי בחיפה נתקיימו כבר שתי ישיבות קדם משפט.

           המשיבים מתנגדים לבקשה להעברת מקום הדיון. לטענתם, כל אחת מהתובענות עוסקת בנושא שונה, שכן התובענה המתבררת בבית המשפט המחוזי בחיפה נוגעת לסימון סחורות בהתאם לדיני הגנת הצרכן ואילו התובענה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב נוגעת להפרת סימני מסחר. לחלופין מבקשים המשיבים להורות על איחוד הדיון בשתי התובענות בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. בהקשר זה טוענים המשיבים כי תובענת המבקשת בבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה על ידה על מנת "לעקוף" את החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, שדחה את בקשתה לקבלת סעדים זמניים. כן מציינים המשיבים כי המשיבה היא שהגישה את התובענה הראשונה בזמן לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, ולפיכך אין לקבל את עתה את טענתה לפיה מירב זיקותיה של התובענה הן לבית המשפט המחוזי בחיפה.

 

           דין הבקשה להעברת מקום דיון שהגישה המבקשת להידחות, ואילו דין הבקשה החלופית שהגישו המשיבים לאיחוד הדיון בשתי התובענות להתקבל. שתי התובענות מעלות סוגיות הנוגעות לאופן בו מסמנים המשיבים את מוצרי המזון המיובאים והמשווקים על ידם. אף אם אין זהות בעילות המשפטיות עליהן מבוססות התובענות, הרי נראה כי נוכח זהות הצדדים ואופי הטענות מתקיימת בין שתי התובענות מידת הזיקה העניינית לשם איחוד הדיון ונראה כי איחוד הדיון יביא לבירור יעיל יותר של שתי התובענות. נוכח העובדה כי התובענה המתבררת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה כשלושה חודשים לפני הגשת התובענה לבית המשפט המחוזי בחיפה, ומשהמבקשת עצמה בחרה להגיש את התובענה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, מן הראוי כי הדיון בשתי התובענות יתקיים בפני בית המשפט המחוזי בתל-אביב.

 

           אשר על כן, אני מורה בזאת מכוח הסמכות הנתונה על-פי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי על העברת מקום הדיון בת.א. 226/08 (מחוזי – חיפה) מבית המשפט המחוזי בחיפה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ועל איחוד הדיון שם עם הדיון בת.א. 2620/07  (מחוזי – תל-אביב). המבקשת תישא בשכר טרחת עורך דין בסך 7,500 ש"ח לטובת המשיבים.

 

           ניתנה היום, י"ח בחשון התשס"ט (16.11.2008).

 

ה נ ש י א ה

 

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   08075860_N03.doc   דז

מרכז מידע, טל'  02-6593666  ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

 

 
 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.