פסקי דין

בגלריה זו תמצאו תערוכה של פסקי דין והחלטות שיפוטיות שניתנו לטובת משרדנו ואשר מהוות מבחינתנו ציוני דרך חשובים וסיום מוצלח למאבק משפטי איתן..

 
 

פלג מיכאלי נ' חודריקר - הפרת זכויות יוצרים על ידי עובדת שכירה

 
 

בית המשפט המחוזי מרכז

25 מאי 2010

 

ת"א 20923-01-10 מיכאלי נ' חודירקר

 

 

 

 

 

כב' השופט  אהרון מקובר

 

בפני

 

פלג מיכאלי

ב"כ עו"ד עמיר פרידמן

 

התובע

 

נגד

 

 

שרי (בן ישראל) חודירקר

ב"כ עו"ד הגר ראב"ד

 

 

הנתבעת

       

lawdata - דטהחוק

 

פסק דין

 

1.         זוהי תביעה שהגיש התובע נגד הנתבעת בגין הפרת זכויות יוצרים מוסריות וכלכליות שהתובע טוען להן, בעשר יצירות אמנות גרפיות שבוצעו ונוצרו בבית העסק של התובע במסגרת עבודתה של הנתבעת כשכירה בסטודיו של התובע, אשר הוצגו על ידה לאחר תום תקופת עבודתה אצל התובע, באתרי אינטרנט שונים כשהתובעת עושה בהם גם שימוש עסקי ומסחרי בהצגתם למכירה.

 

2.         התביעה הינה למתן צווי מניעה קבועים שיאסרו על הנתבעת לעשות כל שימוש ביצירות נשוא התובענה, כמפורט בכתב התביעה, ולתשלום פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום של 250,000 ₪.

 

3.         הנתבעת כפרה בטענות התובע, טענה להרשאה והסכמה מצד התובע, והכחישה את זכויות היוצרים שהוא טען להן. כמו כן טענה הנתבעת כי היא הסירה את כל היצירות מאתרי האינטרנט לאחר שהתובע הודיע לה שהוא מתנגד לשימוש שהיא עושה בהן.

 

4.         באי- כוח הצדדים קיבלו את הצעת בית המשפט לפשרה לפיה יינתן צו מניעה קבוע נגד הנתבעת כמבוקש בתביעה, כאשר לגבי הפיצוי הכספי ייטענו באי- כוח הצדדים ובית המשפט יפסוק את הפיצוי בטווח שבין 0 ל- 50,000 ₪ על פי שיקול דעתו לפיסעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984.

 

5.         בהמשך להסכמה הנ"ל סיכמו באי-כוח הצדדים בעל-פה את טענותיהם בעניין הפיצוי הכספי הנטען.

 

 

6.         לאחר שעניינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לבית המשפט ובסיכומי טענותיהם בעל-פה, אני פוסק כי הנתבעת תשלם לתובע פיצוי כספי כולל בסך 20,000 ₪, וזאת לסילוק סופי ומלא של כל טענותיו ותביעותיו של התובע נגד הנתבעת נשוא התובענה.

 

7.         ניתן בזה צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת לעשות כל שימוש מסחרי ביצירות נושא התובענה, בין באתרי אינטרנט מסחריים למיניהם ובין בכל אמצעי או פורום אחר, למעט במסגרת תיק העבודות שלה.

 

8.         הנתבעת תשלם לתובע החזר הוצאות אגרת משפט, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ההוצאה ועד התשלום בפועל, וכן בנוסף שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪, בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

 

9.         כל הסכומים שנפסקו לעיל ישולמו על ידי הנתבעת לתובע, באמצעות בא-כוחו, בתוך 30 ימים.

 

ניתן היום,  י"ב סיון תש"ע, 25 מאי 2010, בהעדר הצדדים.

 

אהרון מקובר

 

 
 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.