פסקי דין

בגלריה זו תמצאו תערוכה של פסקי דין והחלטות שיפוטיות שניתנו לטובת משרדנו ואשר מהוות מבחינתנו ציוני דרך חשובים וסיום מוצלח למאבק משפטי איתן..

 
 

רנה רשת בתי קפה נ' א.ש.ק. מזון מעולה - הפרת זכויות בסימן רנה


בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

א  001064/06

 

בפני:

כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

תאריך:

02/07/2007

 

בעניין:

רנה רשת בתי קפה בע"מ

 

 

ע"י ב"כ עוה"ד

עו"ד פרידמן עמיר

התובעת

 

- נ ג ד -

 

 

א.ש.ק מזון מעולה חיפה בע"מ

 

 

ע"י ב"כ עוה"ד

עו"ד פיש אדם

הנתבעת

 

נוכחים:

ב"כ התובעת: עו"ד עמיר פרידמן+גולן בן עטיה, מנכ"ל התובעת

ב"כ הנתבעת: עו"ד אדם פיש + עו"ד ע.הוכרמן

 

פרוטוקול

 

פרידמן:

לגבי התובעת נרשם סימן מסחר רשום ואני מראה לביהמ"ש ולצד שכנגד תעודה של רישום הסימן 190095 בסוג 43 שנרשם לגבי בתי קפה ומסעדות לפי בקשה מתאריך 9/5/06. הבעלים של הסימן גולן בן עטיה.

 

פיש:

בפני ביהמ"ש יש את כל התשתית העובדתית. 

חברי צרף לכתב התביעה בנספח י', את הלוגו שלו. כן מפנה להבדלים בתפריטים.

אנו הצענו להוסיף אחרי הרנה  את האות S.  מה שדומה הוא מבחן הצליל.

היום אין אפשרות להטעייה משום שמסעדה אחת בראש פינה ואחת בחיפה. הצענו שאם הם ירצו לפתוח מסעדה בחיפה אנו נשנה את השם.  סברתי שבכך אנו עונים על האינטרסים הלגיטימיים למנוע הטעייה.

 

פרידמן:

מדובר במקרה פשוט. הם ידעו שאנו רנה ביום פתיחת המסעדה. אנו רוצים לשמור את הזכות להתרחב בחיפה. אני מוכן להתפשר במספר החודשים שהם יחליפו את השם שלהם. לא הוגשה בקשה לפי סעיף 29.


פרידמן+פיש:

הגענו לידי פשרה כדלקמן:

 

1.         ינתן צו מניעה קבוע  לפיו לא תעשה הנתבעת שימוש בעסקיה, במישרין ו/או עקיפין בסימן RENE ובכלל זאת לא יעשה שימוש בסימן זה לציון מסעדה/ביסטרו/בית קפה, לרבות שימוש כאמור בחומר פרסומי  ו/או באתר אינטרנט. צו המניעה יכנס לתוקפו בתאריך 31/12/08.

 

2.         בהנחה של קיום האמור בסעיף 1 לעיל, אין התובעת עותרת בשלב זה לסעדים נוספים.

 

3.         ביהמ"ש מתבקש לתת להסדר האמור תוקף של פס"ד מבלי לתת צו בדבר הוצאות.

 

 

____________                  _____________                ______________

עו"ד פרידמן                           עו"ד פיש                                 גולן בן עטיה


 

פ ס ק - ד י ן

 

על יסוד המוסכם בין הצדדים ולבקשתם, ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בין הצדדים, המהווה חלק בלתי נפרד של פסק דין זה גופו. 

אני נותן בזה את צווי המניעה וצווי העשה הדרושים לצורך קיום המוסכם בין בעלי הדין דלעיל.

אין צו בדבר הוצאות. בשים לב לכך שבעלי הדין הגיעו  להסדר מוסכם לפני ישיבת קדם משפט ראשונה, אני מורה על החזר אגרות לתובעת לפי התקנות.

 

  

5129371

54678313ניתן היום ט"ז בתמוז, תשס"ז (2 ביולי 2007) במעמד הצדדים. 

 

 

5129371

 

גדעון גינת 54678313-1064/06

54678313         

סגן נשיא


 
 
 
 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.