תחומי התמחות

קניין רוחני

 

הגנה על אמצאות בתחום המחשבים

 דיני הפטנטים מעניקים הגנה רחבה מהגנתם של דיני זכויות היוצרים. במהלך השנים האחרונות, חל ריכוך בתפיסה המסורתית של דיני הפטנטים, ונמצאו דרכים עקיפות להגן על תוכנות מחשב, חרף היותן מורכבות בעיקר מאלגוריתמים מתמטיים.

חוק הפטנטים קובע, כי אמצאה הכשירה לרישום כפטנט יכולה להיות תהליך או מוצר בלבד. רעיונות ערטילאיים, חסרי ביטוי מוחשי, אינם ניתנים לרישום כפטנט. תוכנות מחשב המורכבות, בעיקר, מאלגוריתמים ומתרשימי זרימה מתמטיים, נחשבות כרעיונות ערטילאיים. לפיכך, קיים קושי לאשר פטנט ביחס לתוכנות מחשב.

 במהלך השנים האחרונות, חל ריכוך בתפיסה המסורתית של דיני הפטנטים, ונמצאו דרכים עקיפות להגן על תוכנות מחשב, חרף היותן מורכבות בעיקר מאלגוריתמים מתמטיים. השינוי התפיסתי החל בהחלת דיני זכויות היוצרים על תוכנות מחשב. ההכרה בכך שתוכנות מחשב מוגנות בדיני זכויות היוצרים, הובילה להגנת תוכנות מחשב מפני העתקתן או מפני העתקת נתח מהותי מהן. במסגרת פסק הדין בעניין"Apple Computer", נקבע כי תוכנת מחשב הנה יצירה ספרותית, כמשמעותה בדיני זכויות היוצרים, ועל כן ראויה להגנת חוק זכות יוצרים, בהיותה פרי רוחו של האיש שכתב ויצר אותה, הממלאת אחר הקריטריונים המאפיינים יצירה ספרותית. הפרת זכות יוצרים נבחנת על בסיס העתקת חלק דומיננטי וממשי מהיצירה. בעניין "Apple Computer" בוצעה העתקה כמעט מלאה של תוכנת המחשב נשואת הדיון. המפר שינה חלק מזערי ובלתי משמעותי מהתוכנה, ומכאן קצרה דרכו של בית המשפט לפסוק כי שינויים אלו מעידים על העתקת התוכנה ועל הפרת זכות היוצרים בתוכנה.[1]

 דיני הפטנטים מעניקים הגנה רחבה יותר מההגנה המוענקת מכוח דיני זכויות היוצרים. ההגנה הפטנטיאלית נקבעת בהתאם לתביעות המפורטות בבקשת הפטנט. התביעות יכולות לכסות את התוכנה, התהליך והמערכת בכללותה. בהתאם לחוק הפטנטים, הפרה של פטנט איננה חייבת ללכת עקב אחר אגודל על פי תביעות הפטנט. לצורך הוכחת הפרת פטנט, די להראות שהמפר העתיק את מרכיביה העיקריים של האמצאה. לכן, גם אם המפר לא הפר את האלמנטים המילוליים של התביעה במלואם, אך התוכנה שיצר מבצעת מבחינה מהותית את אותה פעולה של התוכנה המוגנת באמצעות הפטנט, תיחשב התוכנה החדשה כמפרה את הפטנט.

 במהלך שנות התשעים, הכירה הפסיקה האמריקאית באפשרות להגן על תוכנת מחשב מועילה, קונקרטית ומוחשית. בשנת 1996, במסגרת פסק הדין בעניין "State Street Bank", נקבע כי שימוש חדש, קונקרטי ומועיל באלגוריתמים מתמטיים כשיר לרישום כפטנט.[2] בעקבות פסק דין זה, פורסמו בארצות הברית הנחיות מטעם לשכת רישום הפטנטים האמריקאית בנוגע לבחינת ולאישור פטנטים בתחום המחשבים. בהתאם להנחיות אלו, ניתן לרשום פטנט בגין תוכנת מחשב העונה על דרישות היעילות והחדשנות, כלומר על תוכנת מחשב העומדת בתנאי הכשירות לרישום פטנט.

פסק הדין בעניין State Street Bank" וההנחיות שפורסמו בעקבותיו, חוללו מהפכה תפיסתית בשיטת הפטנטים שהייתה נהוגה ומושרשת בארצות הברית. כיום, מפתחי תוכנות יכולים לרשום פטנטים בגין תוכנות חדשות ומועילות שפותחו על ידם. פטנטים על תוכנות, הופכים את התוכנות לנכס יקר ערך, שכן ההגנה המשפטית הנפרשת על פני התוכנה כתוצאה מרישום הפטנט רחבה. הפטנט מגן על מפתח התוכנה הן מפני הפרה מילולית של התוכנה והן מפני הפרה הדומה בדפוסיה העיקריים לתוכנה המוגנת. גישה זו, מעודדת אמצאות ופיתוחים חדשים בתחום המחשבים והתקשורת האינטראקטיבית. בתחום המחשבים, תחום עתיד המסחר, התעשייה והתרבות האוניברסלית, קיימת חשיבות הרת גורל לרישום פטנטים שיגנו על תוכנות מחשב.

 בחודש מרץ 2000, ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין בפרשת "מרבקס". בפרשה זו, עלתה לדיון השאלה האם מערכת ממוחשבת המונעת פגיעה בקרנית בעת שימוש במכונת דיאליזה כשירה לרישום כפטנט.[3] הנתבעת, מפרת הפטנט, טענה כי מדובר על אוטומציה ממוחשבת, ועל כן המערכת איננה כשירה לרישום כפטנט. בהתבסס על טענה זו, ביקשה הנתבעת להתגונן מפני הפרת המערכת הממוחשבת. בית המשפט המחוזי, בדומה להלכת "State Street Bank", פסק המערכת הממוחשבת חייבה פיתוח מיוחד של מכשיר סונר השולח גלי קול לנוזל הדיאליזה באמצעותם נמדד קצב עליית הנוזל במבחנת הדיאליזה. בנוסף, נפסק כי הנתבעת לא הוכיחה שהמערכת הממוחשבת הייתה ידועה או שהפתרון שהוצע על- די המערכת הממוחשבת היה בגדר דבר המובן מאליו לאדם מיומן העוסק בתכנון ובבניית מכונות דיאליזה. לנוכח הדברים האמורים, אישר בית המשפט המחוזי את הפטנט שניתן בגין המערכת הממוחשבת ופסק כי הנתבעת הפרה את הפטנט. פסק דין זה, מעיד על קליטת הלכת "State Street Bank", במשפט ארצנו.

 כל אימת שמערכת ממוחשבת או אמצעי ממוחשב מובילים לאפקט שימושי, חדש ומתקדם מבחינה אמצאתית, יש להכיר בעמלו ובפועלו של הממציא ולהעניק פטנט בגין הפיתוח הממוחשב. תפיסה זו תואמת להתפתחויות הטכנולוגיות והמסחריות של השנים האחרונות, המצביעות על מגמה חד משמעית וערכית להעניק פתרונות לבעיות קונקרטיות באמצעות אמצעים ממוחשבים. תוכנות מחשב מהוות שילוב של אלגוריתמים מתמטיים וקומץ נתונים. יחד עם זאת, יש לשים את הדגש על התוצאה המושגת באמצעות תוכנת המחשב ולא על מרכיבי התוכנה. תוכנת מחשב חדשה ומתקדמת מבחינה אמצאתית, הניתנת לשימוש פונקציונלי, ראויה להירשם כפטנט.[1]         ת.א. (ת"א) 3021/84 Apple Computer Inc. נ' ניוקוב טכנולוגיות בע"מ, פס"מ מז (1) 397.

             לעניין זה באנגליה: Sega Enterprises Ltd. V. Richards, 1983 F.S.R.73.

             לעניין זה בארצות הברית: Apple Computer Inc. v. Franklin Computer Co., 714 F.2d 1240, 

             Tady Co. v. Personal Micro Computer Inc., 524 F. Supp 171.

[2]         State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.,

              (Fed Case 96-1327 (Unreported

             לעניין זה בארצות הברית גם:

             Re Abele, 684 F.2d 902; Re Taner, 681 F.2d, 787; Parker v. Flook, 437 U.S. 584;

             Funk Seed Co. v. Kulo Inoculant Co., 333  U.S. 127;

              Mackay Radio and Telephone Co. v. Radio Co. of America, 306 U.S. 86.

[3]         ת.א. (י"ם) 1350/98 מרבקס אינק' נ' חן – אילת (לא פורסם).אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.

 
 

כתבות נוספות בתחום

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.