תחומי התמחות

מקרקעין

 

המדריך למס ריבוי דירות

מס ריבוי דירות" הינו מס שנתי אשר ישולם בגין כל דירת מגורים שבבעלות נישום מעבר לשתי
דירות מגורים ראשונות, עליהן לא יחול המס. קרי אם בבעלות נישום - 3 דירות, אזי יחול המס רק על דירה אחת לפי בחירת הנישום.

"מס ריבוי דירות" הינו מס שנתי אשר ישולם בגין כל דירת מגורים שבבעלות נישום מעבר לשתי דירות מגורים ראשונות, עליהן לא יחול המס. קרי - אם בבעלות נישום שלוש דירות, אזי יחול המס רק על דירה אחת לפי בחירת הנישום.


החוק יחול על יחיד שבבעלותו מספר דירות מגורים על פי העקרונות המפורטים להלן:

* בכדי שמס ריבוי דירות יחול על נישום, שיעור הבעלות של הנישום בדירות באופן מצטבר צריך להיות 249% ומעלה. משמע אם יש בבעלות נישום ארבע דירות אשר הינו הבעלים של 50% בכל אחת מהם, אזי אחוז הבעלות על כל ארבעת הדירות ביחד הינו 200%, ובמקרה זה מס ריבוי דירות לא יחול;

* מועד חיוב המס יעשה על פי מועד רכישת הזכות, קרי המועד בו נחתם הסכם הרכישה;

* חישוב המס יעשה על פי נוסחה מורכבת (הקבועה בחוק) אשר תקבע את שיווי הדירה המשוכללת, בין היתר, את שטח הדירה ומיקומה;

* שטח הדירה יחושב על פי הקבוע בטופס הארנונה או על פי מרשם המקרקעין (נסח טאבו או אישרו זכויות רמ"י/חברה משכנת) או על פי היתר הבניה - בהתאם לבחירת הנישום;

* שיעור המס יעמוד על 1% משווי הדירה הממוסה, והמס השנתי על כל דירה לא יעלה על 18,000 ש"ח.

* ככל וסכום דירות ההשקעה (קרי הדירות שאינן משמשות למגורי הנישום) קטן מ-1,150,000 ש"ח יינתן פטור מתשלום המס;

* ככל וסכום דירות ההשקעה הינו בין 1,150.000 ש"ח ל- 1,400,000 ש"ח ישולם מס חלקי;

* בכל מקרה של שינוי במספר הדירות במהלך השנה ישולם מס יחסי;

* דירות אשר לא תחשבנה לצורך הטלת מס הינן (בין היתר):

- דירות מקבלן שטרם הסתיימה בנייתן.

- דירה שהתקבלה בירושה - רק בשנה האחרונה ורק במידה והדירה לא מושכרת.

- דירה שפוצלה כדין -תיחשב לדירה אחת.

- דירה שהיא חלק מנחלה.


* על הנישומים לדווח למנהל על הדירות שבבעלותם עד ליום 31.3.17

בנוסף לאמור לעיל, על מנת לעודד משקיעים למכור את דירותיהם, נקבע כי יינתנו הקלות למי שימכור דירת מגורים עד לתאריך 01.10.17

* יינתן פטור של חלק יחסי מהמס השנתי על דירה שמחויבת במס (למעט מקרים של מכירה לקרוב משפחה).

* תינתן הטבה נוספת בהתאם לקביעת שר האוצר (טרם פורסם)

יובהר כי החוק קובע ומסדיר עוד מספר רב של נושאים, סייגים וחובות, אשר קצרה היריעה מלמנות את כולם ברשימה זו.

בכל מקרה, אנו ממליצים על בחינת מצבת הנכסים של כל אחד ואחת מלקוחותינו מראש ומבעוד מועד, ועל ביצוע פעולות ותכנוני מס מקדימים.


עו"ד גיא יקותיאל עוסק בתחום המקרקעין וההתחדשות העירונית בפרט, מייצג דיירים ויזמים בפרויקטים לפי תמ"א 38 ופינוי בינוי, חבר בפורום קניין ומקרקעין של לשכת עורכי הדין וחבר בוועדה לענייני תמ"א 38.


המידע המוצג לעיל הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. בכל מקרה ומקרה יש לקבל יעוץ מקצועי לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.

 
 

כתבות נוספות בתחום

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.