תחומי התמחות

קניין רוחני

 

עסקאות מכר מרחוק

מבין שלל הדרכים הנפוצות והמקובלות למכירת צילומים, אנו עדים בשנים האחרונות להתעצמות ולהתרבות אתרי אינטרנט לממכר צילומים, המאפשרים ללקוח לרכוש צילומים באמצעות הקלדת פרטים מזהים ופרטי כרטיס אשראי, במנגנון המכונה "עסקת מכר מרחוק".

 

מקצוע הצילום, בהיותו מקצוע חופשי הכרוך בכישרון אינדיווידואלי, מאפשר לכל גורם העוסק

בצילום להתוות ולקבוע את מחיר ותנאי השימוש בצילומיו, לנהל מאגרי צילומים ולערוך התקשרויות מסוגים שונים, כמיטב יכולתו ומעופו העסקי, עם גורמים עסקיים ופרטיים.

עסקת מכר מרחוק, כוללת כל התקשרות בעסקת מכר או שירות, באמצעות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה, לרבות פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה ותקשורת אלקטרונית. כלומר, מכר מרחוק הנו מכר המתבצע ללא נוכחות הצדדים בשיווק מרחוק.

במסגרת פסק הדין שניתן לאחרונה בעניין "גת", עלתה לדיון סוגיה מעניינת בנוגע להיקף ולמהות חובותיו של גורם המנהל אתר לממכר צילומים, לרבות החובה החלוטה והחד משמעית לפרסם את עלויות השימוש בצילומים השוכנים באתר.

התובעת בפרשה זו, עוסקת לכלכלתה בניהול ארכיב צילומים אינטראקטיבי בשם "קונספט אימאג" האמון על תחזוקת וניהול "בנק צילומים". התובעת הנה בעלת זכויות היוצרים בצילומים אלו, הנגישים לציבור הרחב באמצעות אתר האינטרנט המנוהל על ידה.

בדומה למאגרים רבים הקיימים ומוכרים היטב בעידן הפס הרחב, ניתן לרכוש מהאתר צילומים למטרות אישיות ועסקיות בעד תשלום כספי. בנוסף, וכפי שמקובל, בתחתית העמוד באתר האינטרנט נכתב במפורש ש"כל הזכויות שמורות ל"קונספט אימאג" ואין לעשות כל שימוש בצילומים ללא אישור מפורש בכתב".

בתחילת חודש נובמבר 2004 גילתה התובעת, כי חברת "כלל פנסיה" השתמשה לצרכיה המסחריים בצילום שנלקח מתוך האתר. התובעת טענה כי לא התירה לנתבעים להשתמש בצילום, ועל כן הגישה נגדם תובענה כספית בהתבסס על דיני זכויות היוצרים ודיני עשיית עושר ולא במשפט.

התובעת, טענה בתביעתה, כי הנתבעים הסבו לה נזק, שהרי מכירת זכויות השימוש בצילומים הנה מקור פרנסתה ועיסוקה. במסגרת כתב התביעה, עתרה התובעת לפיצוי כספי סטטוטורי, ללא הוכחת נזק, בסכום של 10,000 ש"ח בגין העתקת הצילום ו-10,000 ש"ח נוספים בגין הפצת הצילום ברבים באורח מסחרי.

הנתבעים הגישו כתב הגנה מטעמם, במסגרתו טענו כי לא הפרו כל זכות מכל סוג וכי מדובר בחוסר הבנה באשר לעלות דמי השימוש בצילום בלבד. לגרסת הנתבעים, נערך ביניהם לבין התובעת משא ומתן ביחס לעלות השימוש בצילום. הנתבעים הבינו כי עלות השימוש בצילום הנה 300 ₪, בעוד שלגרסת התובעת דמי השימוש הועמדו על סך של 2,600 ₪.

הנתבעים המשיכו וטענו, בצדק רב, כי מתוקף דיני הגנת הצרכן, הוטלה על התובעת חובה לפרסם את מחירי השימוש בצילומים המוצעים באתר האינטרנט שלה. 

בנסיבות אלו, היה על בית המשפט להכריע, תחילה, במחלוקת העובדתית ולקבוע את הגרסה הנכונה, כלומר האם התנהל משא ומתן בין הצדדים לגבי הצילום תוך אי הבנה ביחס לדמי השימוש או לחילופין שהצילום נלקח מהאתר ללא רשות ובכוונה תחילה.

בית המשפט, בהתבסס על חומר הראיות שהוצג על ידי הצדדים, הגיע לכלל מסקנה כי גרסת הנתבעים הנה הגרסא הנכונה. התמחור והמחירים של הצילומים כוסו במעטה של ערפל ולא פורטו באתר. התובעת אף ציינה בעדותה, כי "תופרים לכל לקוח את המחיר".

 לאחר שבית המשפט, מצא כי התובעת לא טרחה לערוך מחירון מפורט ומסודר במסגרת האתר שלה, קבע בית המשפט כי אין זה סביר ואין זה מתקבל על הדעת, שהנתבעים יעתיקו מהאתר צילום ששווי 2,600 ₪ ויודיעו ללקוח שלהם ששווייה 300 ₪ בלבד ויבקשו את אישורו.

בהתחשב בדברים האמורים, הסיק בית המשפט כי מדובר באי הבנה ולא בנטילה ובשימוש ללא רשות. הנתבעים, אשר ניהלו משא ומתן עם התובעת לגבי זכויות השימוש בצילום, טעו ביחס למחיר השימוש בצילום. השימוש בצילום, בנסיבות המקרה, נעשה בהסכמה, כך שלא ניתן להפוך טעות הנובעת ממחדל מנהלת האתר לטענה בדבר הפרת זכויות יוצרים.

ניהול אתר אינטרנט לממכר צילומים הנה דרך אטרקטיבית ואפקטיבית להעצמת רווחיו הכלכליים של כל גורם העוסק בצילום. יחד עם זאת, חשוב לזכור ולהדגיש, כי מדובר בעסקה מסוג ייחודי המשובצת כיום לרובריקה המכונה "עסקת מכר מרחוק".

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, בעסקת מכר מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן, לכל הפחות, את פרטי זהותו המלאים, תכונות הממכר,  מחירים ותנאי תשלום, מועדים ודרכי הספקה, פרטים בדבר אחריות לנכס, פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה ועוד.

במידה והתובעת הנכבדה, הייתה טורחת להעלות לאתר רשימת מחירים מפורטת, לא הייתה יכולה להישמע טענה בדבר אי הבנת תנאי ההתקשרות. לו הייתה התובעת, במקרה שנסקר לעיל, טורחת למלא את דרישות הדין, ניתן להניח כי המסקנה הסופית של בית המשפט הייתה משתנה והנתבעים היו מחויבים בתשלום פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים.  

 אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.

 
 

כתבות נוספות בתחום

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.