תחומי התמחות

קניין רוחני

 

כל הזכויות שמורות !!!

מספר תביעות שנדונו לאחרונה בפני בתי המשפט ברחבי מדינת ישראל, מעידים על הקלות הבלתי נסבלת בשימוש בחומרים מוגנים באתרי אינטרנט והסיכוי הנמוך לפעול באורח אפקטיבי כנגד מפר הזכויות.

במסגרת פסק הדין שניתן לאחרונה כנגד חברת "קר שירותי רפואה", נטען כי באתר האינטרנט של החברה הוצגו מספר יצירות צילום מפירות שהורדו אל אתר הנתבעת, בלא שנרכשו כדין, מתוך אתר האינטרנט של חברת מראות אימג'.


מספר תביעות שנדונו לאחרונה בפני בתי המשפט ברחבי מדינת ישראל, מעידים על הקלות הבלתי נסבלת בשימוש בחומרים מוגנים באתרי אינטרנט והסיכוי הנמוך לפעול באורח אפקטיבי כנגד מפר הזכויות.

במסגרת חלק מהתביעות, אשר מצאו את דרכן אל טרקליני ערכאות השיפוט, הועלו טענות הגנה שונות ומגוונות, לרבות הטענה כי המפר פעל בתום לב, כי הצלם לא הוכיח בעלות בצילום וכי הצילום הפך לנחלת הכלל.

טענות אלו, אשר חוזרות על עצמן בתיקים רבים המתנהלים בעידן האינטראקטיבי, משקפות ניסיון מתחכם של הגורם המפר להתכחש לעצם בעלות התובע ביצירת הצילום שהזכויות בה הופרו.

במסגרת פסק הדין שניתן לאחרונה כנגד חברת "קר שירותי רפואה", נטען כי באתר האינטרנט של החברה הוצגו מספר יצירות צילום מפירות שהורדו אל אתר הנתבעת, בלא שנרכשו כדין, מתוך אתר האינטרנט של חברת מראות אימג'.

חברת מראות אימג', בעלת המוניטין הרב והניסיון המוכח בתחום השיווק וההפצה של צילומים דיגיטאליים, שילבה במסגרת האתר, בתחתית כל דף ודף, את הכיתוב "כל הזכויות שמורות". בנוסף,טרחה החברה לרשום במפורש, על גבי כל יצירת צילום, את שמה כבעלת הזכויות בצילום.

בנסיבות אלו, קבע בית המשפט כי הנתבעת צריכה הייתה לדעת כי היא מפרה את זכויות היוצרים בצילומים, לנוכח החזקה הקבועה בדין לפיה; "בכל משפט נגד הפרת זכות יוצרים  באיזו יצירה מניחים שהיצירה היא יצירה שקיימת בה זכות יוצרים , והתובע יהיה מוחזק כבעל זכויות יוצרים, חוץ אם חולק הנתבעת על קיומה של זכות היוצרים או על קניין התובע". (סעיף 6 (ד) לחוק זכויות יוצרים).

בהמשך החזקה המעוגנת בדין נקבע, כי "אם שם הנראה להיות שמו של מחבר היצירה מודפס או מסומן בצורה אחרת על היצירה בדרך הרגילה, מניחים שהשם הוא שמו של מחבר היצירה עד שלא הוכח ההיפך". (סעיף 6 (ד) (א) לחוק זכויות יוצרים). 

בהתאם לחזקה האמורה, החרוטה בדין זכויות היוצרים, נטל הראיה להוכיח כי לא הופרו זכויות היוצרים רובץ לפתחו של המפר, בהנחה שבעל הצילום, הנגטיב או התשליל המצוי במרחבי האינטרנט טרח לרשום את שמו בצד התמונה בנוסף על הכיתוב על פיו זכויותיו שמורות המה.  

המציאות מלמדת, לדאבוני, כי ישנם רבים העוסקים במלאכת הצילום או המנהלים אתרים לממכר צילומים, אשר אינם דואגים לכלול בצד הצילומים את שמם או לכל הפחות כיתוב ברוח הכיתוב "כל הזכויות שמורות". במקרים אלו, תחומיו של עולם האינטרנט נותרים פרוצים לכל עבר מבחינה מעשית בשל תכונת האנונימיות של הרשת האינטראקטיבית.

אלו היו פני הדברים, במסגרת פסק הדין שניתן לאחרונה בעניין "נהרות", אשר נדון בפני בית משפט השלום בתל אביב. בעניין זה, הוגשה תביעה על ידי צלם מקצועי בעל מוניטין המתמחה בצילום גיאוגרפי, אשר עבודותיו הוצגו בתערוכות, בספרים ובעיתונים בארץ וברחבי העולם.

הצלם טען, בפני בית המשפט, כי הנו בעל זכויות היוצרים בשקופית שצולמה על ידו בשנת 1992 בעת שסיקר וצילם אירוע ייחודי שהתקיים בהודו. הצלם טען בתביעתו, כי הצילום מהווה יצירה אומנותית מקורית המוגנת על פי דיני זכויות היוצרים.

בנוסף, טען הצלם כי העתקת הצילום הפרה גם את זכותו המוסרית ביצירה, כיוון שבוצע ביצירה סילוף, פגימה, ושינוי באופן הפוגע בכבודו ובשמו, מאחר והעתקה המפרה הוצגה ברבים כחלק ממודעת פרסום מסחרית למרות שלא יועדה לכך, ואף בוצעו שינויים ופגימות, היפוך הצילום, חיתוך שוליים, הוספת כיתוב מסחרי על גבי הצילום, וטשטוש חלקים מהצילום.

הנתבעת, מנגד, ביקשה מבית המשפט לדחות את התביעה, מאחר והשקופית נמצאה בארכיון המנוהל על ידה מזה שנים. הנתבעת, הוסיפה וטענה כי ברשותה ארכיון שקופיות המונה אלפי שקופיות ממסעות ברחבי העולם, שצולמו על ידי צלמים חובבים ומקצועיים, כאחד.

בנסיבות אלו, טענה הנתבעת כי על פי הנוהג המקובל בתחום עיסוקה, אחראי הצלם לציין במפורש על גבי השקופית את שמו. מאחר ולא היה שם על השקופית הנדונה לא ידעה הנתבעת ולא יכלה לדעת כי הזכויות אינן שלה. מאחר והשקופית נמצאה בארכיון, גרסה הנתבעת כי זכות הקניין והבעלות בשקופית היו שייכים לה.

עוד טענה הנתבעת, כי הדרך היחידה ליצור העתק של שקופית המקור הנה על ידי המחזיק בשקופית המקור. מאחר והשקופית נמצאה ברשותה, טענה הנתבעת כי התובע העביר את השקופית, לרבות הזכויות בשקופית, אליה.

בנסיבות אלו, התעוררה מחלוקת כנה וממשית באשר לשאלת הבעלות על התמונה והאם צולמה על ידי התובע.

סעיף 21 לחוק קובע כי היוצר של יצירת צילום הוא הבעלים של הנגטיבים אשר מהם פותחו התמונות. לפיכך, התעוררה השאלה מי הוא הבעלים בתמונות ומי נושא בנטל הוכחת הבעלות בתמונות.

במילים אחרות, היה על בית המשפט להכריע בשאלה איזו נפקות יש לאי ציון שמו של התובע על השקופית שברשות הנתבעת. בית המשפט קבע, תחילה, כי החזקה הקבועה בחוק איננה דורשת רישום בדרך ספציפית, אלא סימון כלשהו, שניתן לקריאה או לפענוח, על היצירה או בקרבתה המיידית.

לאחר שמיעת הראיות בתיק, קבע בית המשפט כי התובע צילם את התמונה נשואת השקופית. עוד קבע בית המשפט, כי הנתבעת לא יכולה לצאת ידי חובת הנטל המוטל עליה על ידי העלאת "השערה", כי התובע "כנראה" העביר אליה את התמונה כמתנה ללא תמורה בעבר, וכנראה "שכח" זאת.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי אי ציון שם היוצר והכללת כיתוב מרתיע לצד יצירת הצילום, עלול לזכות במקרים המתאימים את המפר בפטור של מפר תמים הקבוע בהוראת סעיף 8 לחוק זכויות יוצרים, הקובע כי "אם הוגש משפט מחמת הפרת זכות יוצרים  ביצירה, והנתבע טוען שלא ידע מדבר קיומה של זכות יוצרים  ביצירה, לא יהא התובע זכאי לכל תרופה משפטית, פרט לקבלת צו מניעה או צו איסור לגבי ההפרה, אם הוכיח הנתבע שבתאריך ההפרה לא ידע ולא היה יסוד נאמן לחשוד שקיימת זכות יוצרים ביצירה".

בנסיבות פרשת "נהרות", קבע בית המשפט כי תמונות אינן "נעשות מעצמם", כך שבעת שימוש בתמונה ייחודית לקידום פרסום מסחרי שומה על המשתמש לחשוד שמא קיימת זכות יוצרים בתמונה זו, אלא אם כן יש לו בסיס איתן לסבור אחרת.

בכדי לגבש את הגנת תום הלב, על הנתבע להוכיח כי לא ידע ולא יכול היה לדעת כי הצילום מוגן בזכויות יוצרים ובוצע על ידי גורם כלשהו.

במסגרת פרשת "נהרות", נעשו מספר שגיאות טקטיות באורח ניהול התובענה על ידי חברת "נהרות", אשר לא טרחה לספק לבית המשפט הסבר כלשהו לגבי אופן הגעת השקופית לארכיון המנוהל על ידה, בין היתר, על ידי עדות מטעם מנהל ארכיון הצילומים שברשותה.

ניהול נבון של התובענה, יכל להוביל לזיכוי המוחלט של חברת "נהרות" מהפרת זכויות הצלם ביצירת הצילום. חברת "נהרות" הפסידה בתובענה מטעמים ראייתיים ופרוצדוראליים בלבד. לא אתפלא, על כן, אם יהיו מקרים בהם בעל הצילום יפסיד בדין בשל מחדלו לציין את שמו וכן אזהרה לצד התמונה לבל יפלוש צד שלישי כלשהו אל מתחם זכויותיו.

לסיכום סקירה זו, הנני מציע לכם, ציבור הצלמים, קוראי ומנויי "קונטק", לדאוג לשמור על זכויותיכם ביצירות הצילום המועלות על ידכם לאתרי האינטרנט למיניהם על ידי פעולה פשוטה הנמשכת שניות ספורות בלבד, במסגרתה תדאגו לכלול בצד הצילומים את שמכם או לכל הפחות כיתוב ברוח הכיתוב "כל הזכויות שמורות" לצלם פלוני אלמוני.   

 

 

 אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.

 
 

כתבות נוספות בתחום

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.