תחומי התמחות

מקרקעין

 

הסכמי מכר ורכישת דירות

עסקת רכישת דירה היא בדרך כלל העסקה החשובה והמשמעותית ביותר בחיינו...

עסקת רכישת דירה היא בדרך כלל העסקה החשובה והמשמעותית ביותר של כל אדם בחייו.


ברכישת דירה משקיע אדם את כל הונו וחסכונותיו, אשר נצברו בעמל רב במשך שנים רבות, בעצמו או על ידי הוריו.

לאור החשיבות והמשקל העצום של עסקה מעין זו, ברור לכל שיש לבצע אותה בעזרת בעלי מקצוע מומחים לתחום, וברא ובראשונה בליווי משפטי צמוד של עורך דין אשר תחום המקרקעין הינו תחום ההתמחות העיקרי שלו.

מסקנה זו התחדדה בשנים האחרונות לאור פרסומם של מקרים רבים בהם נותרו רוכשי דירות או מוכרי דירות ללא התמורה הצפויה ועמדו בפני שוקת שבורה, כאשר המקרה המפורסם ביותר הינו מקרה חפציבה, בו רוכשים רבים אשר לא היו מיוצגים ע"י עורך דין, התפתו לוותר על חלק מהזכויות המגיעות להן ובסופו של דבר מצאו עצמם ללא דירה וללא כספם.

עוד בהקשר זה יש לציין, כי ביצוע עסקת מקרקעין באמצעות עו"ד, אשר לו פוליסת ביטוח מתאימה, מהווה גם מעין ביטוח עבור הלקוח, מאחר ובמקרה והעסקה אינה נגמרת בשלום, ניתן בדרך כלל לתבוע את הנזק מחברת הביטוח של עוה"ד. למותר לציין כי משרדנו מבוטח בביטוח המקסימלי הקיים בתחום.

בנושא זה משרדנו מעניק, בין היתר, את השירותים הבאים:
o ייצוג רוכשים ברכישת דירה מקבלן;
...
פרט חשוב נוסף אשר רוכשי דירות קבלן אינם מודעים לו בדר"כ, הינו כי על אף שאותם רוכשים נאלצים לשלם שכר טרחה לעוה"ד של הקבלן, אין משמעות הדבר כי עורך דין זה מייצג אותם ו/או דואג לאינטרסים שלהם. נהפוך הוא – בדרך כלל, מצוין במפורש בחוזה הקבלן כי עוה"ד של הקבלן מייצג אך ורק את הקבלן וכי הרוכשים רשאים ואף מומלץ להם לשכור את שרותיו של עורך דין מטעמם!

o ייצוג רוכשים או מוכרים ברכישה או מכירה של דירת יד שניה;אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.

 
 

כתבות נוספות בתחום

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.