תחומי התמחות

מקרקעין

 

הסכמי קומבינציה

לעסקת קומבינציה ישנם יתרונות רבים, ובין היתר יתרונות מיסוי.


הסכם קומבינציה הינו שם כללי למגוון רחב של הסכמים בהם מתקשר בעל קרקע עם קבלן או יזם והתמורה הניתנת לו, כולה או חלקה, הינה בשירותי בניה, קרי –הקבלן/יזם יבנה בניין על המגרש וחלק מהדירות בבניין יוותרו בבעלות בעל הקרקע.

לעסקת קומבינציה ישנם יתרונות רבים, ובין היתר יתרונות מיסוי.

משרדנו מייצג הן בעלי מגרשים אל מול קבלנים/יזמים, והן קבלנים/יזמים אל מול בעלי המגרשים.

עוד בעניין זה, ולאור הקשרים הקיימים למשרדנו בענף הבניין, משרדנו עוזר לבעלי קרקעות המעוניינים בכך לקבל הצעות לאופן ביצוע עסקאות קומבינציה ממספר קבלנים אמינים בעלי יכולת מוכחת (מעשית וכלכלית).אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.

 
 

כתבות נוספות בתחום

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.