תחומי התמחות

מקרקעין

 

מגרשים חקלאיים ומגרשים לבניה

 

o הסכמי מכר ורכישה
o הסכמי שיתוף במקרקעין
o פירוק שיתוף
o ליווי מהלכים של השבחה
o חלוקה ומכירה
o ייזוםאין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.

 
 

כתבות נוספות בתחום

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך דין.
בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך הדין העוסק בתחום.